Sveriges största magasin för dig intresserad av kognitiv beteendeterapi

Sokraten ges ut av Svenska Föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT), vars syfte är att främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom KBT i Sverige. 

Tidigare nummer